Woon enquête

Als ontwikkelaar kijken en luisteren we goed naar de markt, daarom is eind juni 2020 de ‘’Woonenquête Waaranders Heerhugowaard’’ online gezet. In deze enquête vragen we naar hoe men wil wonen, naar welk type woning en welke prijsklasse men op zoek is. Daarnaast gaan er diverse vragen over het gemeenschappelijk (mandelig) gebied binnen de nieuwe woonwijk.

De enquête is in korte tijd door ruim 180 geïnteresseerden enthousiast ingevuld, waarvan het grootste gedeelte uit Heerhugowaard en omgeving komt. Hieronder een aantal uitkomsten uitgelicht:

 • 84% van de enquêteerden is geïnteresseerd in een koopwoning
 • 12% van de enquêteerden is geïnteresseerd in een sociale huurwoning
 • 5% van de enquêteerden is geïnteresseerd in een vrije sector huurwoning
 • 43% van de enquêteerden is geïnteresseerd in een levensloopbestendige woning
 • 21% van de enquêteerden is geïnteresseerd in een tussenwoning
 • 18% van de enquêteerden is geïnteresseerd in een hoekwoning
 • Het mandelig gebied wordt goed ontvangen, men ziet graag een moestuin, pluktuin en/of dierenwijde in dit gebied. Daarnaast zijn een buurtschuur en gemeenschappelijke boekenkast ook gewild.

De enquête wordt afgesloten met de vraag wat men aanspreekt in de wijk. Hieronder een greep uit de antwoorden.

 • ‘’De algemene zorgzame wijk die wordt opgezet. Wij hebben een unieke dochter met een chromosoomafwijking, zij gaat ook naar speciaal onderwijs de mytylschool. Het lijkt ons heerlijk om deze wijk te wonen zodat onze dochter zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Daarnaast lijkt het ons fijn om in een gemeenschap te wonen met gelijk gestemde maar ook nog een stukje eigen privé.’’
 • ‘’Het noaberschap, het naar elkaar omkijken, de betrokkenheid, de diversiteit van bewoners.’’
 • ‘’ Samen voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen als het nodig is in een dorps achtige gemeenschap.’’
 • ‘’Groene, ruim opgezette omgeving. En snel op de A9/A7’’
 • ‘’ Levensloopbestendige woning Is voor mij en vele echt de toekomst en daar zijn er veel te weinig van in deze tijd.’’

 

Verwerking
Kortom, door de woonenquête is een goed beeld geschetst van waar de markt in Heerhugowaard naar op zoek is. De antwoorden en inzichten uit deze enquête worden meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Om het uiteindelijke doel te bereiken dat de bewoners van de nieuwe wijk zich straks direct thuis voelen.

Waaranders, wil je straks leven?